La Collection et son Double

13.Feb.21
3.Okt.21
Tom Wesselmann Great American Nude # 45, 1963

De tentoonstelling toont voor de eerste keer een selectie kunstwerken uit de prestigieuze Matthys-Colle collectie die het museum deels beheert.

Sinds vorig jaar beheert S.M.A.K. een deel van de kunstwerken van de Stichting Matthys-Colle. De aankoop van het schilderij ‘Great American Nude #45’ (1963) van de Amerikaanse popartkunstenaar Tom Wesselmann, uit genoemde collectie door de Vlaamse Gemeenschap voor de collectie van S.M.A.K., betekende de start van deze voor België unieke publiek-private samenwerking. Deze verwerving ging namelijk gepaard met de langdurige bruikleen aan het museum van 39 andere kunstwerken van internationaal gerenommeerde kunstenaars uit de prestigieuze verzameling van de heer Roger en mevrouw Hilda Matthys-Colle. Dit echtpaar verzamelde tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw en dit met bijzondere aandacht voor vernieuwende artistieke attitudes. Hun blik was voornamelijk gericht op het buitenland, waar ze in steden zoals New York, Parijs en Düsseldorf werk kochten van kunstenaars van wie het oeuvre op dat moment in volle ontwikkeling was. Dit deden ze dikwijls zeer kort na het ontstaan van de kunstwerken, waardoor de verzameling vroege topstukken omvat van kunstenaars zoals Andy Warhol, Roy Lichtenstein en Cy Twombly.

De Collectie Matthys-Colle komt in S.M.A.K. als het ware thuis. Roger Matthys was in 1957 namelijk samen met Karel Geirlandt een van de oprichters van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), de huidige Vrienden v/h S.M.A.K. De V.M.H.K. ijverde voor het publieke bestaansrecht van hedendaagse kunst in onze regio en kocht kunstwerken aan met het oog op de oprichting van een autonoom museum voor actuele kunst. Onder Matthys’ voorzitterschap van de V.M.H.K. (1974-‘79) werd in 1975 uiteindelijk het Museum van Hedendaagse Kunst (MHK), nu S.M.A.K., opgericht. Matthys had met zijn visie en internationale connecties een grote invloed op de verzameling van de V.M.H.K. De parallellen tussen de Collectie Matthys-Colle en die van de V.M.H.K. zijn dan ook duidelijk zichtbaar. Zo is het opvallend dat kunstenaars uit de minimalistische en de conceptuele kunst in beide verzamelingen rijkelijk vertegenwoordigd zijn.

De komende jaren zal S.M.A.K. een traject van onderzoekstentoonstellingen en activiteiten organiseren waarbij telkens werken uit de Collectie Matthys-Colle het vertrekpunt zullen vormen. Een eerste tentoonstelling is gepland voor najaar 2021. Deze zal zich focussen op popart, een stroming die een prominente rol speelt in zowel de verzameling van S.M.A.K. als in de Collectie Matthys-Colle. De publicatie ‘La Collection et son Double’ zal de relatie tussen beide verzamelingen diepgaand toelichten.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by