Private Passion Public Duty: Jan Hoet & Matthys-Colle in dialoog

18.Mei.24
5.Jan.25
Bruce Nauman Study for Pleasure Pain Life Death Love Hate 1983

Naar aanleiding van zijn tienjarig overlijden wordt Jan Hoet (1936-2014), oprichter van het museum, herdacht in een bijzondere collectietentoonstelling: 'Private Passion Public Duty: Jan Hoet & Matthys-Colle in dialoog'

Naar aanleiding van zijn tienjarig overlijden wordt Jan Hoet (1936-2014), oprichter van het museum, herdacht in een bijzondere collectietentoonstelling. Private Passion Public Duty: Jan Hoet en Matthys-Colle in dialoog wil de verschillen en gelijkenissen onderzoeken tussen het aankoopbeleid van het museum en dat van het verzamelaarskoppel Roger en Hilda Matthys-Colle. Gezien Dr. Roger Matthys een van de oprichters was van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) en later ook voorzitter (1974-1979), zijn er opvallende overeenkomsten te bemerken tussen zijn collectie en aankopen voor het museum. Bovendien werd een deel van de Collectie Matthys-Colle sinds 2020 in langdurige bruikleen gegeven aan S.M.A.K. waardoor hiaten in de museumcollectie kunnen worden ingevuld.

Omgekeerd beschikt het museum over tal van werken die een mooie aanvulling vormen op die van de Stichting Matthys-Colle. Sommige werken in beide collecties fungeren haast als koppel. Soms is een van die werken in het museum nog aanwezig, terwijl dat uit de Collectie Matthys-Colle ondertussen niet meer publiek beschikbaar is. Door voor het eerst ook extra werk te selecteren uit de Collectie Matthys-Colle dat niet eerder werd tentoongesteld, worden een aantal kunstenaars samengebracht die een belangrijke plaats innemen binnen de geschiedenis van het museum. Van hen zijn soms ook ensembles van meerdere werken te zien.

Het koppel Matthys-Colle kocht gedurende meer dan vier decennia werk van kunstenaars uit opeenvolgende stromingen. Daardoor kan deze expo worden gezien als een eigenzinnig en gecondenseerd overzicht van de kunstgeschiedenis uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Maar ze toont bovenal aan hoe een publieke en een privécollectie elkaar kunnen aanvullen en versterken in een ongeziene dialoog.

Naar aanleiding van het tienjarige overlijden van Jan Hoet ging in januari 2024 Thank God for the Gift in première op het Filmfestival Oostende, een documentaire die Luc Vrydaghs over Hoet maakte.

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by