Private Passion X Public Duty. Hoet & Matthys-Colle: Through Collectors’ Eyes.

25.Mei.24
5.Jan.25
Joel Fisher, 'Roger Matthys/Joel Fisher', 1977

Waarin verschilt de blik van de museumdirecteur van die van de verzamelaar? Tien jaar na het overlijden van Jan Hoet, oprichter van het S.M.A.K., zoeken we in deze collectietentoonstelling naar de gelijkenissen en de verschillen met de aankopen van Dr. Roger Matthys; oprichter van het V.M.H.K., de voorloper van S.M.A.K.

Tien jaar na het overlijden van Jan Hoet (1936-2014), oprichter van S.M.A.K., onderzoekt deze tentoonstelling de gelijkenissen en verschillen tussen Hoets aankoopbeleid en dat van verzamelaarskoppel Roger en Hilda Matthys-Colle. Dr. Roger Matthys (1920-2016) was een van de oprichters van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), een organisatie die ijverde voor een eigen museum en zelf ook kunst aankocht. Als voorzitter had Matthys veel invloed op het aankoopbeleid van de V.M.H.K. Zijn privécollectie omvatte heel wat kunstenaars die werden tentoongesteld of aangekocht door het museum. Beide collecties zijn dan ook nauw met elkaar verweven en vullen elkaar aan.

Wat de Collectie Matthys-Colle zo interessant maakt, is niet alleen dat ze vijftig jaar omspant maar ook dat Roger Matthys vaak in een vroeg stadium werk kocht van kunstenaars en dit voor zowel zijn privécollectie als de V.M.H.K. Bovendien beperkte de Collectie Matthys-Colle zich niet tot één bepaalde stroming maar biedt ze een gecondenseerd overzicht van de kunstgeschiedenis van de tweede helft van de twintigste eeuw – met weliswaar haast uitsluitend mannelijke en westerse kunstenaars.

Vooral aan het einde van Dr. Matthys’ leven en na zijn overlijden, werden werken verkocht of omgeruild als ze niet langer in de collectie pasten of om middelen vrij te maken voor nieuwe aankopen. In 2020 werden 39 werken in langdurige bruikleen gegeven aan S.M.A.K. Deze tentoonstelling toont nu voor het eerst ook ander werk uit de Collectie Matthys-Colle. Gezien de historische verwantschap tussen de collectie van de verzamelaars en die van het museum worden zo hiaten ingevuld en werken samengebracht als koppels of ensembles. Van elke kunstenaar in deze tentoonstelling is – of was ooit – werk aanwezig in beide collecties.

Op de bovenverdieping gaat een archieftentoonstelling dieper in op de Collectie Matthys-Colle en op de figuur van Jan Hoet. In de ruimte van de Vrienden van S.M.A.K. kan je een selectie edities ontdekken van kunstenaars die vertegenwoordigd waren in de Collectie Matthys-Colle en werden uitgegeven door de V.M.H.K.
Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by