Over S.M.A.K. Beweegt

Kunst heeft een verbindende kracht die mensen in gesprek brengt. Niet voor iedereen is kunst en cultuur vanzelfsprekend terwijl kunst voor iedereen van betekenis kan zijn. S.M.A.K. brengt een moeilijk bereikbaar publiek in contact met kunst en kunstenaars. Samen met verschillende partners ontwikkelen we een reeks aangepaste projecten. Hierbij vind je een overzicht van workshops, rondleidingen, ateliers die speciaal werden gecreëerd voor een divers publiek.
 

S.M.A.K. beweegt meer dan alleen de kunstliefhebber. We werken intensief aan het toegankelijk maken van tentoonstellingen voor een moeilijk bereikbaar publiek: vluchtelingen, gevangenen, jongeren, mensen met dementie, blinden en slechtzienden, onze bejaarde medemens. Met kleine prikjes trachten we bij verschillende groepen iets te bewegen. Op die manier kan kunst een maatschappelijke impact hebben.

Door een nauwe samenwerking met verschillende partners en organisaties - bedrijven, zorginstellingen, cultuur educatieve instellingen en scholen - ontstaan methodieken die een verrijkende wisselwerking mogelijk maken tussen het werk van de kunstenaar en de leefwereld van het publiek.

Bezoek S.M.A.K..

T: +32 (0)9 210 10 75

Ontdek de verschillende aspecten van deze tentoonstelling. Laat je begeleiden door onze gids.

>  Bekijk hier de formules