Preservering van de video-installatie ‘A las cinco de la tarde’ (1984) van Marie-Jo Lafontaine

Ter gelegenheid van de 'Initiatief '86'-tentoonstelling verwierf het Museum van Hedendaagse Kunst, de voorloper van S.M.A.K., bijna dertig jaar geleden de video-installatie 'A las cinco de la tarde' van Marie-Jo Lafontaine.

A las cinco de la tarde 2

Het werk had op dat moment al een succesvolle buitenlandse tournee achter de rug en de persmededeling van de aankoop omschreef de installatie als volgt in december 1986: "Vooral ontroerend zijn het samengaan van close-up opnamen met gepaste muzikale fragmenten en de subtiele gedrevenheid bewerkstelligd door de sequentionele draaibeweging".

Sindsdien kon de installatie niet meer door het museum getoond of gebruikleend worden. Waarom dat het geval was en wat het museum recent ondernam voor de presentatie en bewaring van het werk op lange termijn, kan je lezen in de webpublicatie op SCART (tekst is in het Engels).

Wie graag meer hierover wil weten kan contact opnemen via collectie@smak.be.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by