Hal (3)

Raoul De Keyser


1985
acrylverf op doek
h. 60 cm x b. 50 cm
1988 schenking
NL – Vanaf de jaren ‘70 werd het werk van Raoul De Keyser steeds abstracter. Hij onderzocht meer en meer het schilderen zelf: van de kwaliteit en het formaat van zijn doeken tot de verfsoort en de penseelvoering. Daarbij vertrok de kunstenaar nog altijd van een concreet onderwerp uit zijn nabije omgeving, maar de voorstelling werd minder herkenbaar. De door hem gekozen onderwerpen waren eerder excuses om te experimenteren met de vormelijke fundamenten van de schilderkunst. Veel van De Keysers composities vanaf de jaren ’70, zoals deze ‘Hal (3)’, bestaan uit een combinatie van kleurvlakken en lineaire elementen. De voorstellingen zijn gefragmenteerd en meerlagig. Ze bevatten vele kleuren en lagen verf en ook sporen van de doelbewuste schilderkunstige handelingen en gebaren van de schilder.
ENG – Raoul De Keyser’s work became more and more abstract from the 1970s onwards. He increasingly researched painting itself: from the quality and format of his canvases to the type of paint and the brushwork. Even so, the artist always departed from a concrete subject drawn from his immediate surroundings, although his depictions became less recognisable over time. His chosen subjects were excuses to experiment with the formal foundations of painting. Many of De Keyser’s compositions from the 1970s and later, such as this work, ‘Hal (3)’, are composed of combinations of coloured surfaces and lines. The representations are fragmented and multi-layered. They contain layer-upon-layer of paint and different colours, as well as deliberate traces of the artist’s painterly actions and gestures.
FR – À compter des années 70, l’art de Raoul De Keyser s’est fait de plus en plus abstrait. Il a de plus en plus étudié la peinture elle-même: de la qualité et du format de ses toiles jusqu’au type de peinture et au coup de pinceau. Pour ce faire, l’artiste a continué de partir d’un sujet concret de son environnement direct, mais en le représentant de façon toujours plus méconnaissable. Les sujets choisis étaient plutôt des prétextes à diverses expérimentations sur les fondements formels de la peinture. À partir des années 70, de nombreuses compositions de De Keyser, comme cette œuvre intitulée ‘Hal (3)’, se composent d’une combinaison de plans colorés et d’éléments linéaires. Les représentations sont fragmentées et stratifiées. Elles comportent de nombreuses couleurs et couches de peinture, ainsi que des traces des actions picturales délibérées et des gestes du peintre.
Collectienummer : 395

Kunstwerken Raoul De Keyser


Word Vriend van S.M.A.K.
made by