Maybe One Must Begin with Some Particular Places

29.Nov.12
9.Maa.13
Maybe one

Met Maybe One Must Begin with Some Particular Places brengt S.M.A.K. een overzicht van het werk van Joachim Koester (°1962, Kopenhagen).

De kunstenaars artistieke praktijk is gebaseerd op een complex web van docufictie, waarin persoonlijke, historische en journalistieke kwesties versmelten met fictieve vertellingen. Hierbij focust Koester op hiaten en onduidelijkheden in het schrijven en lezen van de geschiedenis, haar excentrieke hoofdrolspelers en haar verhalen en mythes.

Een selectie van meer dan twintig werken uit de laatste dertien jaar toont een zoektocht naar uitdrukkingen van dergelijke verdwenen geschiedenissen en dit niet alleen langs fysieke locaties, maar evenzeer langs immateriële dimensies van het menselijk bestaan. Zo wordt in werken als 'Nordenskiöld and the Ice Cap' (1999-2000) en 'Message from André'e (2005) vertrokken van een letterlijke geografische verkenning van Groenland en de Noordpool om de vergeten geschiedenis van expedities naar deze gebieden te herschrijven. Met 'Morning of the Magicians' (2005) en 'One+One+One' (2006) toont Koester hoe zijn ontdekkingstocht naar overblijfselen van ‘The Abbey of Thelema’, een commune in Sicilië geleid door occultist Aleister Crowley, zich niet enkel op fysieke restanten toespitst maar ook graaft in de geschiedenis van het occulte en sjamanistische rituelen. Steeds meer komt de kunstenaars preoccupatie met het menselijk lichaam en zijn ‘terra incognita’, zijn onderbewuste naar voor. Zo verdiept Koester zich met 'My Frontier is an Endless Wall of Points' (2007) in werk dat Henri Michaux maakte onder invloed van de drug mescaline, en onderzoekt hij in 'Tarantism' (2008) via een choreografie van ongecontroleerde, dwangmatige bewegingen de performatieve taal van het menselijk lichaam en de kennis die gebaren tijdens een trance aan het licht kunnen brengen. Ook in zijn recentste werken staat het menselijk lichaam centraal. We kunnen ze zien als persoonlijke interpretaties van traditionele spiritistische en sjamanistische rituelen. Zo baseert 'Maybe One Must Begin with Some Particular Places' (2012) zich op experimenteel theater dat Jerzy Grotowski in de jaren zeventig ontwikkelde geïnspireerd op antropologisch onderzoek in onder meer Mexico, en is 'Of Spirits and Empty Spaces' (2012) opgebouwd rond de geschriften van John Murray Spear, een Amerikaans spiritueel activist die tijdens de industriële revolutie sessies organiseerde met als doel een gebruiksvriendelijkere naaimachine te ontwikkelen via communicatie met geesten. Door strategisch gebruik van montage en archivering belicht Koester in films, fotoreeksen en installaties lang vergeten geschiedenissen. Histories over pioniersexpedities, esoterische bewegingen en psychedelische experimenten vormen parallelle verhaallijnen met één gemene deler: speuren langs de grens van het onbekende.

Joachim_Koester.f1644420153.pdf
Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by