Statement Het Jaar 2000

Marinus Boezem


1967
vlakdruk op papier
h. 83.5 cm x b. 64.5 cm
2016 schenking
NL - Dit ‘Statement’ is het enige overblijfsel van Boezems ‘luchtplastieken’ die hij maakte voor ‘Het Jaar 2000’, een tentoonstelling die in 1967 werd gehouden in het RAI in Amsterdam. De ‘luchtplastieken’ waren sculpturen die bestonden uit flexibele omhulsels van rubber zoals banden, luchtbedden en zwemvesten. Deze werden maximaal gevuld met lucht en in een felle kleur geschilderd. Na verloop van tijd ontsnapte de lucht en krimpten de sculpturen terug in tot hun oorspronkelijke vorm. Zoals blijkt uit dit ‘Statement’ stond lucht voor Boezem symbool voor vrijheid en zuivering: “In het jaar 2000 zal lucht een belangrijke creatieve factor vormen in de wereld. Lucht zal de bouwsteen worden van een nieuwe architectuur. [...] Het ‘aero-kussen’ zal het vervoermiddel zijn van dit luchttijdperk en een serene stilte zal komen over de steden. Mensen zullen spelen met luchtobjecten die opbollen en leven in de wind.”
ENG - This 'Statement' is the only remnant of Boezem's 'air-filled plastics' that he made for 'Het Jaar 2000', an exhibition that was held in 1967 at the RAI in Amsterdam. The ‘air-filled plastics' were sculptures consisting of a flexible rubber casing, such as tyres, inflatable mattresses and life-jackets. These were filled with air to their maximum and painted in a vivid colour. After a while the air escaped and the sculptures shrank back to their original shape. As can be seen from this 'Statement', for Boezem air symbolized freedom and purification: "In the year 2000, air will be an important creative factor in the world. Air will become the building block of a new form of architecture. [...] The 'aero-cushion' will be the means of transport for this air era and a serene silence will descend over the cities. People will play with aerial objects that balloon up and come to life in the wind.”
FR - Ce ‘Statement’ est le seul vestige des ‘plastiques d’air’ que Boezem réalisa pour ‘Het Jaar 2000’, une exposition organisée au RAI d’Amsterdam en 1967. Les ‘plastiques d’air’ étaient des sculptures composées de gaines flexibles en caoutchouc, comme des pneus, des matelas pneumatiques et des gilets de sauvetage. Elles étaient remplies au maximum d’air et peintes dans une couleur vive. Après quelque temps, l’air s’échappait et les sculptures se rétrécissaient pour retrouver leur forme originale. Comme il ressort de ce ‘Statement’, l’air symbolisait pour Boezem la liberté et la purification: “En l’an 2000, l’air sera un important facteur de créativité dans le monde. L’air deviendra la base d’une nouvelle architecture. [...] ‘L ‘aéro-coussin’ sera le moyen de transport de cet âge aérien et un calme serein s’étendra sur les villes. Les gens joueront avec des objets aériens qui se gonflent et vivent dans le vent.”
Collectienummer : 6186

Kunstwerken Marinus Boezem


Word Vriend van S.M.A.K.
made by