Peter Downsbroughgeboortejaar en -plaats: 1940, New Brunswick, Verenigde Staten verblijfplaats: Brussel, België

Peter Downsbrough (º New Brunswick, N.J., V.S.) woont en werkt sinds 1989 in Brussel. Met zijn onderzoek naar de relatie tussen ruimte en taal verbreedt hij het spectrum van de minimal art en de conceptuele kunst. Aan de hand van een sterk vereenvoudigde beeldtaal, bestaande uit zwarte letters en lijnen, maakt hij ons bewust van perspectief in binnen- en buitenruimtes. Zijn beeldtaal vindt haar weg in installaties, foto’s, tekeningen, bewerkte postkaarten en kunstenaarsboeken.

Zijn werk reflecteert diepgaand over architectuur en urbanisatie in de samenleving. Van bij het begin doet de kunstenaar onderzoek naar sculptuur als plaats en naar de relatie ervan tot de omgeving en tot taal. Dit leidt tot de persoonlijke bemiddeling van noties als ‘situatie’ en ‘context’, die evengoed toepasbaar zijn op taalstructuren als op geconstrueerde ruimte.

Word Vriend van S.M.A.K.
made by