The Fruitbasket

Michaël Borremans


2000
olieverf op doek
h. 35 cm x b. 40 cm
2000 bruikleen Vrienden v/h S.M.A.K.
NL – Een beeld is altijd leugenachtig en toont nooit wat we denken te zien. Een goed voorbeeld is ‘The Fruit Basket’, dat een vanuit vogelperspectief geschilderd fruitmandje tussen meisjesbenen toont. De figuur werd ter hoogte van de heup compositorisch afgesneden. Bij nader inzien gaat het niet om een fruitmand maar om een mand met bloemen, die in al hun broosheid contrasteren met de nogal lompe benen van het meisje. Borremans versterkte het contrast door de ene voet niet naast maar bovenop de bloemen te schilderen. Deze ‘onlogische’ elementen in dit op het eerste zicht lieflijke, onschuldige beeld maken het geheel eerder absurd en licht-surrealistisch dan (ogenschijnlijk) perfect normaal. Dit soort bevreemding trekt Borremans op verschillende manieren door in bijna al zijn schilderijen. In die zin verbindt de kunstenaar zich niet enkel met de geschiedenis van de klassieke schilderkunst met grootmeesters zoals Velázquez en Zurbarán, maar ook met de Belgische kunsttraditie van onder meer René Magritte, James Ensor en Marcel Broodthaers.
ENG - An image is inherently deceptive: there is always more to it than meets the eye. A good example is ‘The Fruit Basket’, which shows a basket of fruit between a girl’s legs, seen from a bird’s-eye perspective. In terms of composition, only the bottom half of the figure is visible. On closer inspection, it is not a basket of fruit but of flowers, the fragility of which contrasts with the girl’s relatively solid limbs. Borremans has enhanced the contrast by painting one of her feet atop the flowers, instead of next to the basket. These incongruous elements add a touch of absurdity to this superficially charming, seemingly innocent picture. The scene is not wholly straightforward but slightly surreal. This kind of alienation permeates almost all of Borremans’ paintings in various ways. In this respect, the artist aligns himself not only to the history of classical painting and masters such as Velázquez and Zurbarán, but also to the Belgian artistic tradition of René Magritte, James Ensor and Marcel Broodthaers, amongst others.
FR- Une image est toujours trompeuse et ne correspond jamais à ce que l'on croit voir. Un bon exemple est 'The Fruit Basket', qui montre un panier de fruits peint en vue plongeante entre les jambes d'une jeune fille. La figure fut coupée dans la composition au niveau des hanches. En regardant de plus près, il ne s'agit pas d'un panier de fruits, mais d'un panier de fleurs, qui contrastent dans toute leur fragilité avec les jambes peu gracieuses de la jeune fille. Borremans renforça le contraste en peignant un pied non pas à côté, mais au-dessus des fleurs. Ces éléments 'illogiques' dans cette image en apparence charmante et innocente rendent l'ensemble plutôt absurde et légèrement surréaliste que (apparemment) parfaitement normal. Ce genre d'aliénation imprègne presque toutes les peintures de Borremans sous différentes formes. En ce sens, l'artiste ne se rattache pas seulement à l'histoire de la peinture classique avec des grands maîtres tels que Velázquez et Zurbarán, mais aussi à la tradition artistique belge de René Magritte, James Ensor et Marcel Broodthaers, entre autres.
Collectienummer : 3207

Kunstwerken Michaël Borremans


Word Vriend van S.M.A.K.
made by