The House of O Discovered

Michaël Borremans


2003–2005
mixed media op hout
h. 24 cm x b. 32 cm
2005 aankoop
NL – ‘The House of Opportunity’ is een tekeningenreeks waarin Borremans flirt met de beeldtaal van het magisch-realisme, een stroming uit de jaren ‘20-‘30 die de spanning opzocht tussen werkelijkheid en droom. Het huis, gewoonlijk symbool voor een vertrouwde omgeving, blijkt een schaalmodel te zijn. Zo verschijnt het als een intrigerend, vreemd voorwerp – als gebouw in een landelijke omgeving, in een tentoonstellingsruimte, als een schakelpaneel bediend door een vrouw met retrolook – en kreeg een onbevattelijke, bevreemdende sfeer de bovenhand. Het huis blijkt een onwezenlijke structuur waarvan de mogelijkheden die het in zich draagt buiten bereik blijven.
ENG – 'The House of Opportunity' is a series of drawings in which Borremans flirts with the visual language of magical realism, a movement active in the ‘20s and ‘30s that sought out the tension between reality and dream. The house, usually a symbol of a familiar environment, appears to be a scale model. It is seen as an intriguing, strange object – as a building in a rural setting, in an exhibition space, as a switching panel operated by a woman with a retro look – with an overriding intangible, alienating atmosphere. The house turns out to be an unreal structure, where its inherent potential remains unattainable.
FR – ‘The House of Opportunity’ est une série de dessins où Borremans flirte avec le langage imagé du réalisme magique, courant des années ’20-’30 qui recherchait la tension entre la réalité et le rêve. La maison, symbole habituel d’un environnement familier, semble être un modèle d’échelle. Elle apparaît donc comme un objet intrigant – comme bâtiment dans un environnement rural, dans une salle d’exposition, comme sorte de pupitre de commande manipulé par une femme au look rétro – étrange, dominé par une atmosphère impénétrable et surprenante. La maison semble être une structure irréelle dont les possibilités qu’elle porte en elle restent insaisissables.
Collectienummer : 3387

Kunstwerken Michaël Borremans


Word Vriend van S.M.A.K.
made by