POPART van Warhol tot Panamarenko Uit de Collectie Matthys-Colle & S.M.A.K.

27.Nov.21
29.Mei.22
Tom Wesselmann Great American Nude # 45, 1963

In de tentoonstelling komen meer dan 45 topwerken samen uit de privécollectie Matthys-Colle en de museumcollectie van S.M.A.K.

In 2019 verwierf de Vlaamse Gemeenschap ‘Great American Nude #45’ (1963) van Tom Wesselmann uit de Collectie Matthys-Colle. De aankoop werd gekoppeld aan de langdurige bruikleen van 39 andere kunstwerken uit diezelfde collectie aan het museum. Deze gebeurtenis vormt het startpunt van een unieke en belangrijke publiek-private samenwerking in België, waaruit deze tentoonstelling voortvloeit. Representatieve popartwerken uit de Collectie Matthys-Colle van onder meer Andy Warhol, Tom Wesselmann, Roy Lichtenstein en Konrad Klapheck worden samengebracht met een selectie uit de collectie van S.M.A.K.

In oorsprong is popart een westers fenomeen dat zijn ontstaan vindt in de jaren vijftig in Londen en New York. Popart is een visueel antwoord op een materialistische cultuur die in de jaren zestig nieuwe hoogten bereikte en waarvan de beeldtaal ontleend is aan de massamediawereld van reclame, tijdschriften, televisie en film. Al snel sprak de toegankelijke stijl tot de verbeelding van vele jonge Europese artiesten en omarmden ook zij de stroming.

Popart drong diep door in het dagelijkse leven en creëerde zo’n uitgesproken en herkenbare beeldtaal, dat we de aanwezigheid ervan vandaag nog steeds voelen. Dezelfde kwesties die een rijke voedingsbodem vormden voor de popartkunstenaars zijn tot op heden nog brandend actueel: van massaconsumptie en technologische evolutie tot seksuele moraal, rassenrellen en de gelijkheid van man en vrouw. Tot op vandaag blijft niet alleen de thematiek herkenbaar maar blijft popart ook een onuitputtelijke bron voor mode, design en de brede entertainmentindustrie.

Met werken van Valerio Adami, Evelyne Axell, Marcel Broodthaers, Christo, Raoul De Keyser, Guy Degobert, Jim Dine, Etienne Elias, Jef Geys, Raymond Hains, Allen Jones, Konrad Klapheck, Tetsumi Kudo, Roy Lichtenstein, Konrad Lueg, Pol Mara, Claes Oldenburg, Panamarenko, Peter Phillips, Robert Rauschenberg, Roger Raveel, Jean-Pierre Raynaud, Martial Raysse, Gerhard Richter, James Rosenquist, Mimmo Rotella, George Segal, Daniel Spoerri, Emilio Tadini, Jacques Villeglé, Andy Warhol en Tom Wesselmann.


De collectie Matthys-Colle komt thuis

20170620 WARHOL Photos Vincent Everarts 001 web

Deze tentoonstelling kadert in een langdurige samenwerking tussen het museum en de Stichting Matthys-Colle. Sinds vorig jaar beheert S.M.A.K. een deel van de kunstwerken uit de prestigieuze collectie van Dhr. Roger en Mevr. Hilda Matthys-Colle. Dit echtpaar verzamelde in de tweede helft van de 20ste eeuw beelden­de kunst met bijzondere aandacht voor vernieuwende artistieke atti­tudes. Hun blik was voornamelijk gericht op het buitenland, waar zij in steden als New York, Parijs en Düsseldorf werken kochten van inter­nationale kunstenaars wiens oeuvre op dat moment in volle ontwikke­ling was. De verzameling bevat topwerken van kunstenaars zoals Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Cy Twombly, Franz West en Thomas Schütte.

Roger Matthys was in 1957 samen met Karel Geirlandt een van de op­richters van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.), nu de Vrienden v/h S.M.A.K. De V.M.H.K. ijverde destijds voor het publieke bestaansrecht van de hedendaagse kunst in onze regio en kocht kunstwerken aan met het oog op de oprichting van een autonoom museum voor actuele kunst. Onder Matthys’ voorzitterschap van de V.M.H.K. (1974-1979), werd in 1975 uiteindelijk het Museum voor Hedendaagse Kunst (M.H.K.), nu S.M.A.K., opgericht. Matthys had met zijn visie en internationale con­necties een grote invloed op de verzameling van de V.M.H.K. De paral­lellen tussen de collectie Matthys-Colle en die van de V.M.H.K. zijn dan ook duidelijk zichtbaar.


Met de steun van:

Alle tentoonstellingen
Word Vriend van S.M.A.K.
made by