Gedicht - Poem - Poème / Change - Exchange - Wechsel

Marcel Broodthaers


ed. 96/100
1973
zeefdruk op papier
(2x) h. 97 cm x b. 67.5 cm
verworven in 1985
NL - Twee documenten, meerdere talen, meerdere valuta. Ondanks de wat dronken kolommen, lijkt deze zeefdruk een zakelijk document voor te stellen. Hij bestaat vooral uit taal en toch maakt het niets duidelijk. Er is een poging tot ordenen. Maar van wat? Wat wordt ‘opgeteld’ zijn het aantal initialen van de kunstenaar: M.B. Wat is de kunstenaar waard? Wat is (zijn) kunst waard? En hebben wisselkoersen er invloed op? Grafisch werk komt veel voor in het oeuvre van Marcel Broodthaers. Het kan goedkoop worden gereproduceerd en daardoor breed worden verspreid. Een handtekening van de kunstenaar verhoogt dan weer de waarde ervan. Maar Broodthaers reproduceert zijn signatuur in dit werk zo vaak dat ze haar uniek karakter verliest en zo aan waarde inboet. ‘Poème – Change – Exchange – Wechsel’ zet niet alleen de relatie tussen taal en betekenis op losse schroeven, maar illustreert ook Broodthaers’ kritiek op de commerciële aard van de kunstwereld.
ENG - Two documents, several languages, several currencies. Despite the rather drunken-looking columns, this silkscreen appears to represent a business document. It consists largely of words and yet it makes nothing clear. There is an attempt to create order. But in what? What is being ‘counted’ is the number of times the artist’s initials appear: M.B. What is the artist worth? What is (his) art worth? And do exchange rates have any influence on this? Printed work is very common in Broodthaers’ oeuvre. It can be reproduced cheaply and thus widely distributed. The addition of the artist’s signature increases its value. But in this work Broodthaers reproduces his signature so many times that it loses its uniqueness and thus also its value. ‘Poème – Change – Exchange – Wechsel’ not only undermines the relationship between language and meaning, but also illustrates Broodthaers’ critique of the commercialism of the art world.
FR - Deux documents, plusieurs langues, plusieurs valeurs. Malgré les colonnes quelque peu ‘ivres’, cette sérigraphie semble présenter un document d’affaires. Elle se compose surtout de langage et malgré tout, rien n’est clair. Il y a une tentative de rangement. Mais de quoi? Ce qui est ‘additionné’ c’est le nombre d’initiales de l’artiste: M.B. Quelle est la valeur de l’artiste? Quelle est la valeur de l’/son art? Et sont-elles influencées par les cours de change? Le travail graphique est très présent dans l’oeuvre de Marcel Broodthaers. Il peut être reproduit à bon compte et donc, largement diffusé. Et une signature de l’artiste en augmente encore la valeur. Mais Broodthaers reproduit tellement souvent sa signature dans cette oeuvre qu’elle perd son caractère unique et qu’elle est donc dévalorisée. ‘Poème – Change – Exchange – Wechsel’ ne remet pas seulement en cause la relation entre le langage et la signification, mais illustre également la critique de Broodthaers sur la nature commerciale du monde de l’art.
Collectienummer : 151

Kunstwerken Marcel Broodthaers


Word Vriend van S.M.A.K.
made by