Grande Casserole de Moules

Marcel Broodthaers


1966
metaal, mosselschelpen
h. 61cm x ø 71cm
2001 bruikleen Vrienden v/h S.M.A.K.
NL - Vanaf 1965 maakte Broodthaers een reeks assemblages met eierschalen, mosselschelpen, flessen en zakken friet. In ‘Grand Casserole de Moules’ komen cruciale tegenstellingen samen die de kunstenaar binnen zijn hele œuvre uitspeelde, zoals natuur vs. cultuur, het alledaagse vs. kunst, functionaliteit vs. esthetiek, concrete dingen vs. hun betekenis, en vorm vs. inhoud. Met de mosselpot zaaide Broodthaers verwarring tussen ‘la moule’ (de mossel) en ‘le moule’ (de gietvorm), wat leidde tot een taalspel dat een brede waaier aan nieuwe betekenismogelijkheden opent. Hierbij staat de mosselpot onder meer symbool voor België en haar nationale eetcultuur. Niet toevallig is ‘casserole’ ook Frans voor ‘prostituee’ en verwijst de mossel hier ook naar het vrouwelijk geslacht. Voor Broodthaers is de mossel onafhankelijk, bestaat ze in haar eigen schelp, laat ze zich niet vormen naar de grillen van de maatschappij en is ze in deze zin perfect.
ENG - As from 1965, Broodthaers made a series of assemblages using eggshells, mussel shells, bottles and bags of chips. In ‘Grand Casserole de Moules’ he combined crucial contrasts that he exploited throughout his oeuvre, such as nature v. culture, the ordinary v. art, functionality v. aesthetics, concrete things v. their meaning, and form v. content. In the case of this pot of mussels, Broodthaers spread confusion between ‘la moule’ (mussel) and ‘le moule’ (mould), which led to a wordplay that opened up a wide range of new possible meanings. For instance, the pot of mussels symbolises Belgium and its national culinary culture. It is no coincidence that ‘casserole’ is also French for ‘prostitute’ and in this case the mussel also refers to the female sex. Broodthaers considered the mussel to be independent, existing in its own shell, not allowing itself to be shaped in accordance with the whims of society, and in this sense it is perfect.
FR - A partir de 1965, Broodthaers réalisa une série d’assemblages avec des coquilles d’oeufs, des coquilles de moules, des bouteilles et des cornets de frites. Des oppositions cruciales se retrouvent dans ‘Grande Casserole de Moules’ dont l’artiste se joue dans toute son oeuvre, comme la nature par rapport à la culture, le quotidien par rapport à l’art, la fonctionnalité par rapport à l’esthétique, les objets concrets par rapport à leur signification et la forme par rapport au contenu. Avec la casserole de moules, Broodthaers sema la confusion entre ‘la moule’ et ‘le moule’, ce qui aboutit à un jeu de mots qui ouvre une large éventail de nouvelles significations possibles. En outre, la casserole de moules fonctionne entre autres comme symbole de la Belgique et de sa culture culinaire nationale. Ce n’est pas un hasard si ‘casserole’ signifie aussi ‘prostituée’ en français et si la moule renvoie aussi au sexe féminin. Pour Broodthaers, la moule est indépendante, elle existe dans sa coquille, elle ne se laisse pas former selon les caprices de la société et en ce sens, elle est parfaite.
Collectienummer : 177

Kunstwerken Marcel Broodthaers


Word Vriend van S.M.A.K.
made by