Museum - Museum

Marcel Broodthaers


ed. 69/100
1972
zeefdruk op papier
(2x) h. 83 cm x b. 58 cm
1999 schenking
NL - Het tweeluik ‘Museum – Museum’ (1972) toont reeksen identieke goudstaven, allen bestempeld met een adelaar, een verwijzing naar Marcel Broodthaers’ Département des Aigles. Dit Département is een deel van zijn Musée d’Art Moderne, een fictief museum dat hij in 1968 opstartte, onder meer als kritiek op musea en andere kunstinstituten. Onder de goudstaven van het ene luik zijn in sierlijke krulletters namen van verschillende kunstenaars aangebracht; onder die van het andere luik staan namen van voedingsmiddelen. De woorden bij de onderste rijen staven wijken van dit systeem af. Daar lezen we in strakke hoofdletters o.a. ‘imitation’, ‘falsch’, ‘kopie’ en ‘original’. Met deze begrippen gelinkt aan de verkoop van kunst roept Broodthaers vragen op rond het reduceren van kunstwerken tot banale verkoopsproducten. Bovendien neemt hij er ook de rol van musea mee op de korrel als schatbewaarders van artistiek kapitaal en als betrokken partij bij de waardebepaling van kunst.
ENG - ‘Museum – Museum’ (1972) is a diptych that shows series of identical gold bars, all stamped with an eagle, a reference to Marcel Broodthaers’ Département des Aigles. This Département is a section of his Musée d’Art Moderne, an imaginary museum he launched in 1968, in part as a critique of museums and other art institutions. In one of the panels, the names of various artists have been added below each gold bar, written in letters with decorative flourishes; below the bars in the other panel we see the names of foodstuffs. This system does not however apply to the bottom row. There we read such words as ‘imitation’, ‘falsch’, ‘kopie’ and ‘original’ in austere capitals. By introducing these words associated with the sale of art, Broodthaers raises questions about the reduction of artworks to banal merchandise. What is more, he also attacks the role played by museums as the treasurers of artistic capital and as a party involved in the valuation of art.
FR - Le diptyque ‘Museum – Museum’ (1972) montre des séries de lingots d’or identiques, tous estampillés avec un aigle, une référence au Département des Aigles de Marcel Broodthaers. Ce Département est une partie de son Musée d’Art Moderne, un musée fictif qu’il a lancé en 1968, notamment comme critique des musées et d’autres instituts d’art. Sous les lingots d’or d’un volet, des noms de différents artistes ont été apposés en élégantes lettres ornées; sous les lingots de l’autre volet se trouvent des noms d’aliments. Les mots des rangées inférieures s’écartent de ce système. Nous y lisons en lettres majuscules droites e.a. ‘imitation’, ‘falsch’, ‘kopie’ et ‘original’. Avec ces concepts liés à la vente d’art, Broodthaers soulève des questions sur la réduction des oeuvres d’art en produits de vente banals. En outre, il prend aussi à parti le rôle des musées en tant que trésoriers du capital artistique et en tant que partie concernée dans la détermination de la valeur de l’art.
Collectienummer : 168

Kunstwerken Marcel Broodthaers


Word Vriend van S.M.A.K.
made by