Photographie

Marcel Broodthaers


1969-1974
verf en fotografische druk op doek
h. 129.5 cm x b. 124 cm
2009 bruikleen privé-collectie, België
NL - In 1966 presenteerde Broodthaers voor het eerst zijn Grande Casserole des Moules: een mosselpot boordevol lege mosselschelpen. In deze installatie kwamen diverse contexten en tegenstellingen samen die in Broodthaers’ oeuvre met regelmaat terugkeren. Zo speelde de kunstenaar hier in de titel met het lidwoord: ‘la moule’, de mossel, vs. ‘le moule’, de (giet)vorm. Die tegenstelling tussen vorm en inhoud gaf het werk een heel potentieel aan mogelijke betekenissen. Het conceptuele spel tussen woord en beeld, gaat verder in deze foto die hij zelf maakte van zijn beroemde werk. ‘Photographie’ schilderde hij op de foto van de mosselpot. Is het een foto? Is de foto het kunstwerk? Is het een foto van een kunstwerk? Het zijn enkele vragen die Broodthaers je hier voorschotelt en die je confronteren met de manier waarop je naar kunst kijkt.
ENG - In 1966 Broodthaers presented his Grande Casserole des Moules for the first time: a mussel pot full of empty mussel shells. This installation brought together various contexts and contrasts that regularly recur in Broodthaers' oeuvre. Here, for example, the artist played with the article in the title: 'la moule', the mussel, vs. 'le moule', the (casting) mould. This contradiction between form and content gave the work a whole range of possible meanings. The conceptual play between word and image is carried further in this photo he took of his famous work. On the photograph of the mussel pot, he painted the word 'Photographie'. Is it a photograph? Is the photograph the work of art? Is it a photograph of a work of art? These are some of the questions that Broodthaers raises, thus confronting the viewer with the way in which he or she looks at art.
FR - En 1966, Broodthaers présente pour la première fois sa Grande Casserole des Moules : littéralement une grande casserole remplie de coquilles de moules vides. Cette installation réunit divers contextes et contrastes récurrents dans l’œuvre de Broodthaers. Ainsi, l’artiste joue avec l’article dans le titre : la moule versus le moule. Cette opposition entre la forme et le contenu a donné à l’œuvre une multitude de significations potentielles. Le jeu conceptuel entre le mot et l’image se poursuit dans cette photographie qu’il a lui-même prise de son œuvre célèbre. Il a peint le mot « Photographie » sur la photo de la casserole de moules. Est-ce une photographie ? La photographie est-elle l’œuvre d’art ? S’agit-il d’une photographie d’une œuvre d’art ? Ce sont quelques-unes des questions que soulève Broodthaers et qui nous renvoient à notre façon de regarder l’art.
Collectienummer : 3667

Kunstwerken Marcel Broodthaers


Word Vriend van S.M.A.K.
made by