Zonder titel

Leo Copers


1988
mixed media
h. 55.5 cm x b. 35 cm x d. 35 cm
2000 bruikleen Vrienden v/h S.M.A.K.
NL – In ‘Zonder titel’ troont een klein, verguld motortje op een glazen tafel. Een terugkerend motief in het oeuvre van Leo Copers zijn de assemblages van alledaagse voorwerpen. Door dingen op een verrassende manier te combineren, verleent de kunstenaar ze nieuwe betekenissen. In die zin wordt zijn werk niet zozeer bepaald door een plastische techniek, dan wel door het uitkiezen en samenvoegen van objecten waaraan een bepaald verwachtingspatroon vastzit. Een minieme verandering van context heeft een totaal vervreemdend effect waardoor onze verbeelding wordt geprikkeld.
ENG – In ‘Zonder titel’ (Untitled) a small, gilded motor lies on a glass table. Assemblages involving ordinary objects are a recurring motif in Leo Copers’ oeuvre. By combining things in a surprising way, the artist gives them new meanings. In this sense his work is determined not so much by any sculptural technique as by the selection and combination of objects to which certain expectations are attached. A minimal change of context has an entirely alienating effect, which stimulates our imagination.
FR – Dans ‘Zonder titel’ (Sans titre) un petit moteur doré trône sur une table en verre. Les associations d’objets du quotidien constituent un motif fréquent dans l’œuvre de Leo Copers. En combinant des objets d’une manière insolite, l’artiste leur donne un sens nouveau. Son œuvre est dans ce sens moins déterminée par une technique plastique que par la sélection et l’assemblage d’objets qu’on a du mal à dissocier de leur fonction. Le moindre changement de contexte produit un effet étrange qui stimule notre imagination.
Collectienummer : 283

Kunstwerken Leo Copers


Word Vriend van S.M.A.K.
made by